Hình ảnh

Câu lạc bộ dân ca ví dặm

Câu lạc bộ dân ca ví dặm

Nhằm hưởng ứng phong trào đưa dân ca ,ví dặm vào dạy học, nhà trường đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân ca ví dặm hoạt động thường xuyên và có hiệu quả