Giáo án điện tử

guuu

“Tuổi thơ khám phá”

  Thực hiện kế hoạch chuyên môn của phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên  về việc tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho học sinh lớp 4,5.Sau một thời gian  các lớp tổ chức và lựa chọn đội tuyển  chính…