Hoạt động ngoại khóa

Tháng Mười 30, 2016 11:07 sáng

Thực hiện kết hoạch số 03 về tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm cho học sinh khối 4-5 của trường Tiểu học Cẩm Mỹ, Chiều ngày 29/10 /2016. trường Tiểu học Cẩm Mỹ tổ chức cho học sinh khối 5 đến giúp đỡ thăm hỏi bà Dương Thị Lịnh  người già neo đơn ở thôn 5 – Cẩm Mỹ. Đoàn gồm một số giáo viên và học sinh khối 5 đến tổng dọn vệ sinh nơi nhà bà ở, Các em đến động viên thăm hỏi tặng quà và âu yếm bà để bà vơi đi nỗi cô đơn   trong tuổi già.

 

 

 

img_1286

 

 

 

 

 

img_1280

img_1294

Đây là hoạt động thường niên của trường Tiểu học Cẩm Mỹ, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay biết quan tâm, chăm sóc đến những người xung quanh.nhất là những người già neo đơn không nơi nương tựa.

img_1310

img_1315