Hoạt động ngoại khóa ngày 22/12

Tháng Mười Hai 26, 2017 5:22 sáng

Hướng về ngày thành lập QĐND Việt Nam. Chiều ngày 18 tháng 12 năm
2017, trường TH Cẩm Mỹ tổ chức cho các em học sinh làm vệ sinh khu vực
tượng đài liệt sĩ và thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

IMG20171218160356 IMG20171218162837 (1) IMG20171218160019