Tổ chức

   

    II. BAM GIÁM HIỆU

        1

      Nguyễn Hữu Thọ

     Sinh ngày : 04- 02 -1972

     Quê quán : Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

     Chức vụ: Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng

     Trình độ chuyên môn : ĐHSP

      Cử nhân quản lí giáo dục

         Tel  0915383978

     Mail:nguyenhuutho.72@gmail.com

    IMG_9277 copy
      2

    2.   Nguyễn Thị Luận      

      Sinh ngày : 20/11/1964   

      Quê quán : Cẩm Bình – Cẩm Xuyên   

      Chức vụ: P – Hiệu trưởng     

     Trình độ chuyên môn : CĐSP

        Tel : 0915926354

      Mail: luanthcmcx@gmail.com

 IMG_0777

  II. CỘNG ĐOÀN

        3

       

       Phan Thị Danh

        Sinh ngày :      3/2/1970

        Quê quán : Cẩm Duệ- Cẩm Xuyên

       Chức vụ: CTCĐ – Tổ Trưởng tổ 4 – 5

       Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

       Tel : 01689901413

       Mail: phanthidanhcm@gmail.com

 IMG_0803

  III. ĐỘI – SAO NHI ĐỒNG

       4

   

    Nguyễn Đình Tâm     

   Sinh năm :      24/9/1974    

  Quê quán : Thạch Lạc – Thạch Hà

    CV : Tổng Phụ Trách Đội

    Trình độ chuyên môn : ĐHSP

    Tel: 0984 789 815

    Gmail: tamdinhnguyen33@gmail.com

 IMG_0859
       5

  IV.   TỔ TRƯỞNG – KHỐI TRƯỞNG

      Võ Thị Thu Hiền        

      Sinh năm :  09/01/1981   

    Quê quán : Cẩm Mỹ – CX – HT

    Chức vụ : Tổ Trưởng Tổ 1 

    Trình độ chuyên môn : ĐHSP

    Tel: 01699857316

    Gmail: hienthcm81@gmail.com

 IMG_0732
      6

     Nguyễn Thị Thanh Hồng

        Sinh ngày :   24/12/1974   

        Quê quán : Kỳ Phong- Kỳ Anh

       Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2-3

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0972265274

       Mail:  hongtam@gmail.com

 IMG_0821
      7

        Nguyễn Thị Hồng Thúy

        Sinh ngày : 01/08/ 1977 

        Quê quán : Thạch Quý – Thạch Hà

       CV: Khối trưởng khối 3.

       Trình độ chuyên môn : CĐSP

       Tel : 0977566935

       Mail: hongthuy123@gmail.com

 IMG_0826
        8

        Trương Thi Hiền

        Sinh ngày : 22/07/1971

        Quê quán : Thạch Tân- Thạch Hà

       CV: Khối trưởng khối 4

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0978919199

       Mail: 

 IMG_0904
      9

         Nguyễn Thị Loan

        Sinh ngày : 10/06/1975 

        Quê quán : Cẩm Bình  – CX

       CV: Giáo viên khối 1.

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0987104894

       Mail: loan123@gmail.com

 IMG_0733
       10

        Đặng Thị Thủy

        Sinh ngày : 15/10/1970

        Quê quán : Cẩm Mỹ  – CX

       CV: Giáo viên khối 1.

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0973115077

       Mail: 

 IMG_0740
      11

         Lê Thị Thủy

        Sinh ngày : 16/09/1977

        Quê quán : Tân Lộc – Can Lộc

       CV: Giáo viên khối 2

       Trình độ chuyên môn : CĐSP

       Tel : 01234177298

       Mail: 

 IMG_0832
     12

         Lê Thị Minh

        Sinh ngày : 08/10/1975

        Quê quán : Cẩm Vịnh -CX

       CV: Giáo viên khối 2

       Trình độ chuyên môn : CĐSP

       Tel : 0166095705

       Mail: 

 IMG_0833
        13

          Nguyễn Thị Thu Hằng

        Sinh ngày : 24/07/1977

        Quê quán : Thanh Lộc- Can Lộc

       CV: Giáo viên khối 3

       Trình độ chuyên môn : CĐSP

       Tel : 09433029365

       Mail: 

 IMG_0840
       14

         Hoàng Thị Hạnh

        Sinh ngày : 25/09/1975

        Quê quán : Cẩm Huy- Cẩm Xuyên

       CV: Giáo viên khối 3

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0987352984

       Mail: 

 IMG_0799
      15

         Phạm Thị Hà

        Sinh ngày : 04/12/1978

        Quê quán : Thái Bình

       CV: Giáo viên 

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 01689171567

       Mail: 

     16

         Phan Thị Minh

        Sinh ngày : 14 /10//1975

        Quê quán : Hương Sơn

       CV: Giáo viên khối 4

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 01232979476

       Mail: phanthiminh141075@gmail.com

 IMG_0722
      17

         Nguyễn Hồng Thắng

        Sinh ngày : 

        Quê quán : 25/10/1976

       CV: Giáo viên khối 4

       Trình độ chuyên môn : THSP

       Tel : 0987352984

       Mail: 

 IMG_0850
      18

         Đặng Thị Dy

        Sinh ngày : 04/03/1980

        Quê quán : Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

       CV: Giáo viên khối 5

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0919196548

       Mail: 

 IMG_0793
     19

         Hoàng Thị Hóa

        Sinh ngày : 04/12/1969

        Quê quán : Cẩm Quang – Cẩm Xuyên

       CV: Giáo viên khối 2

       Trình độ chuyên môn : CĐSP

       Tel : 0914751269

       Mail: 

 IMG_0880
      20

         Nguyễn Tiến Dũng

        Sinh ngày : 03/09/1977

        Quê quán : Sơn Hà – Hương Sơn

       Giáo viên- CNTT

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0975. 903 .678

       Mail: tiendunght0309@gmail.com

 11903840_1468804033422824_7408957060961183250_n
     21

         Dương Thị Yến

        Sinh ngày : 20/04/1985

        Quê quán : Cẩm Thành – Cẩm Xuyên

       CV: Giáo viên mỹ thuật

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0949153797

       Mail: 

      22

         Trần Thị thúy Vân

        Sinh ngày : 13/10/1985

        Quê quán : Thạch Quý – TP Hà Tĩnh

       CV: Giáo viên Tiếng Anh

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0949153797

 IMG_0917
      23

         Nguyễn Thị Tuyết

        Sinh ngày : 05/10/1984

        Quê quán : Thạch Hương – Thạch Hà

       CV: Giáo viên Âm nhạc

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 0947678382

      Gmail: 

 IMG_0951
       24

         Nguyễn Thị Huyền

        Sinh ngày : 10/ 03 /1977

        Quê quán : Cẩm Bình – Cẩm Xuyên

       CV: Giáo viên Mỹ Thuật

       Trình độ chuyên môn : ĐHSP

       Tel : 09

      Gmail: 

 10469224_1469560169949839_4242447947985883043_n
     25

         Lê Thị Thắng

        Sinh ngày : 20/o1/1987

        Quê quán : Cẩm Vịnh – Cẩm Xuyên

       CV: Y tế trường học

       Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng y tế

       Tel : 0971294088

      Gmail: 

 IMG_0863
        26

         Đào Thị Hoài Tịnh

        Sinh ngày : 20/10/1970

        Quê quán : Cẩm Duệ- Cẩm Xuyên

       CV: Kế Toán

       Trình độ chuyên môn : Trung Cấp

       Tel : 0984605343

      Gmail: 

 IMG_1084
      27

         Lê Thị Hà

        Sinh ngày : 22/10/1979

        Quê quán : Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên

       CV: Y Thiết bị – Thư viện

       Trình độ chuyên môn : Trung cấp

       Tel : 0976352305

      Gmail: 

IMG_0928
      28

        

         

        Sinh ngày : 24/2/1979

        Quê quán : Lộc Hà – Hà Tĩnh

       CV: Dạy Thể Dục

       Trình độ chuyên môn : Cao đẳng

       Tel : 0942311053

      Gmail: 

 IMG_0942